• Một ngôi làng “đặc biệt” trên thảo nguyên Ruộng Đò

    Một ngôi làng “đặc biệt” được dựng lên giữa rừng phòng hộ đầu nguồn xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đó chỉ có 4 căn nhà của các hộ đồng bào Hre. Họ lên đây sau ngày giải phóng, sống hài hòa với đại ngàn hùng vĩ, tìm kế sinh nhai và duy trì đến ngày hôm nay.

    16:28 | 14-10-2021 | Xã hội