• Thư viện Quốc gia Việt Nam: Một thế kỷ đồng hành cùng văn hóa đọc

    Ngày 29/11/1917, cách nay tròn 100 năm, Thư viện Trung ương Đông Dương (tiền thân của Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày nay) được thành lập, ghi dấu mốc đáng nhớ trong sự phát triển của ngành thư viện Việt Nam. Trải qua một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã đóng góp tích cực vào công cuộc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và đồng hành cùng văn hóa đọc nước nhà.

    09:33 | 29-11-2017 | Văn hóa