• Bình Thuận: Yêu cầu xử lý thông tin sai sự thật liên quan biểu tượng trái thanh long

  Ngày 18/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận có thông cáo báo chí liên quan đến việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn yêu cầu việc quan tâm, kiểm tra, xử lý thông tin không đúng sự thật trên không gian mạng.

  14:38 | 18-07-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 23, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ bảy, ngày 24/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 23, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:25 | 24-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ sáu, ngày 23/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:54 | 23-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 21, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ năm, ngày 22/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:32 | 22-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ tư, ngày 21/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 20 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  20:15 | 21-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 19, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ ba, ngày 20/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 19 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:07 | 20-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 18, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ hai, ngày 19/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 18 (ngày họp đầu tiên của Đợt 2) của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  20:24 | 19-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ bảy, ngày 10/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 17 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  19:52 | 10-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 16, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ sáu, ngày 9/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 16 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:10 | 09-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ năm, ngày 8/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  20:30 | 08-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 14, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ tư, ngày 7/6/2023, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành Phiên họp.

  20:44 | 07-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 13, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ ba, ngày 6/6/2023, dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

  21:05 | 06-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ hai, ngày 5/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 12 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:06 | 05-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ sáu, ngày 2/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  06:10 | 03-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ năm, ngày 1/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  21:06 | 01-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 9, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ tư, ngày 31/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự thính phiên họp có 105 đại biểu là thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân của 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  20:55 | 31-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 8, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ ba, ngày 30/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:51 | 30-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 7, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ hai, ngày 29/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 7 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  21:30 | 29-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 6, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ bảy, ngày 27/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  20:15 | 27-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ sáu, ngày 26/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  21:26 | 26-05-2023 | Xã hội