• Thông cáo báo chí số 14, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ tư, ngày 7/6/2023, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành Phiên họp.

  20:44 | 07-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 13, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ ba, ngày 6/6/2023, dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

  21:05 | 06-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ hai, ngày 5/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 12 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:06 | 05-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ sáu, ngày 2/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  06:10 | 03-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ năm, ngày 1/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  21:06 | 01-06-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 9, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ tư, ngày 31/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự thính phiên họp có 105 đại biểu là thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân của 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  20:55 | 31-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 8, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ ba, ngày 30/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:51 | 30-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 7, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ hai, ngày 29/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 7 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  21:30 | 29-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 6, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ bảy, ngày 27/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  20:15 | 27-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ sáu, ngày 26/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  21:26 | 26-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 4, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ năm, ngày 25/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 4 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  21:52 | 25-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 3, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ tư, ngày 24/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  20:41 | 24-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 2, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ ba, ngày 23/5/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  20:44 | 23-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 1, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  Thứ hai, ngày 22/5/2023, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  20:48 | 22-05-2023 | Xã hội

 • Thông cáo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV

  Sáng 2/3/2023, Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026).

  11:06 | 02-03-2023 | Chính sách

 • Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Từ ngày 10 đến ngày 12/1/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 25. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

  18:33 | 12-01-2023 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 21, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

  Thứ Ba, ngày 15/11/2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

  21:33 | 15-11-2022 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

  Thứ Hai, ngày 14/11/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 20 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

  21:43 | 14-11-2022 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 19, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

  Thứ Sáu, ngày 11/11/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 19 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  19:43 | 11-11-2022 | Xã hội

 • Thông cáo báo chí số 18, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

  Thứ Năm, ngày 10/11/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 18 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

  20:28 | 10-11-2022 | Xã hội