• Công tác bồi thường di dân tái định cư ở Sơn La còn chậm

    Tỉnh Sơn La có 2 dự án lớn phải đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành trong năm nay, đó là Dự án tái định cư thủy điện Sơn La và Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là đề án 1460). 

    10:29 | 16-06-2015 | Xã hội