• Bà Thái Thu Xương giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

    Ngày 12/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10, khóa XII, bà Thái Thu Xương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

    15:24 | 12-01-2022 | Xã hội