• Nghệ An: Nhiều khó khăn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia

    Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng trường chuẩn nhưng vẫn thiếu “chuẩn” đang xảy ra hoặc một số địa phương trong tỉnh.

    08:20 | 03-10-2018 | Xã hội