• Tục thờ “linh hồn người sống” của người Vân Kiều

    Lập bàn thờ cho chính mình và người thân khi đang còn sống, nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng đó là một phong tục độc đáo ít người biết, được đồng bào Vân Kiều sinh sống tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị gìn giữ bao đời nay.

    06:00 | 27-03-2018 | 54 dân tộc Việt Nam