• Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu

    Chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam, chiều 26/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã ký kết với Tổ chức JICA (Nhật Bản) "Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ Chùa Cầu".

    18:07 | 26-03-2022 | Văn hóa