• Một cách giúp phụ nữ Khmer làm giàu

    Nhằm giúp các gia đình hội viên người dân tộc có thêm thu nhập, từ năm 2013, Chi hội Phụ nữ ấp Kênh 2 ở xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã thành lập Tổ Kinh tế hợp tác lúa - màu Kênh 2.

    00:00 | 01-08-2020 | Kinh nghiệm làm ăn