• Tết giã rạ của đồng bào Kor Tây Trà

    Tết giã rạ với bánh lá đoót lá dong của người Kor huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Đây là một trong số những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Kor còn lưu trữ đến hôm nay.

    13:32 | 05-11-2016 | Văn hóa