• Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền

    Vừa qua, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), người Dao Tiền đến từ huyện Mộc Châu (Sơn La) đã tổ chức tái hiện Tết cầu mùa (Tết nhảy) đặc sắc của dân tộc mình.

    16:44 | 03-05-2022 | 54 dân tộc Việt Nam