• Đánh thức kho dược liệu Tả Phìn Hồ

    Tả Phìn Hồ là xã đặc biệt khó khăn nằm ở phía đông bắc huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) nhưng có rất nhiều tiềm năng phát triển cây dược liệu và cây chè bản địa. Tuy nhiên, do địa thế hiểm trở, đường sá xa xôi cho nên kho dược liệu đã bị “ngủ quên”. Phải đến khi được “đánh thức” mới trở thành hàng hóa giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

    11:24 | 04-11-2017 | Xã hội