• Phú Yên ứng dụng cơ giới hóa và tưới nước tiết kiệm

    Sáng 26/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng cơ giới hóa và tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp”. Hơn 200 nông dân trên địa bàn tỉnh tham dự hội thảo.

    12:29 | 26-09-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

  • Phát huy hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm

    Những năm gần đây, từ nguồn vốn hỗ trợ của ngành Nông nghiệp Hà Nội và sự chủ động của người dân, các mô hình tưới tiết kiệm cho cây trồng đã được đầu tư xây dựng và bước đầu đem lại hiệu quả rõ nét...

    14:19 | 14-08-2022 | Kinh nghiệm làm ăn