• Nhân rộng mô hình trồng cà gai leo trong cộng đồng người dân tộc thiểu số tại Gia Lai

    Dự án “Trà dược liệu cà gai leo Pơ Nang” của cô gái Bahnar Hồ Thị Viên (29 tuổi, ở làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã được đánh giá cao và xếp thứ hai trong cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị”. Cuộc thi nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam do Ủy ban Dân tộc, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Ngân hàng thương mại Australia phối hợp tổ chức.

    10:11 | 07-12-2019 | Kinh nghiệm làm ăn

  • Phát động cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị” hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

    Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao và Ngân hàng thương mại Australia tổ chức lễ công bố Phát động cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

    15:34 | 22-06-2018 | Xã hội