• Cánh đồng lớn và khát vọng “gạo Tánh Linh”

  Huyện miền núi Tánh Linh (Bình Thuận) đã chủ động mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến phối hợp với nông dân liên kết đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo hữu cơ, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, chất lượng, mở ra những cánh đồng lớn và khát vọng đổi đời từ thương hiệu gạo Tánh Linh…

  13:52 | 01-08-2019 | Nhịp sống phương Nam

 • Bình Thuận đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

  Ngày 7/6, Ủy ban nhân dân hai huyện Tánh Linh và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận công bố xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Như vậy, tính tới thời điểm này, Bình Thuận là tỉnh thứ 54 trong cả nước đã có dịch này xuất hiện.

  13:59 | 07-06-2019 | Xã hội

 • Bình Thuận với chính sách đầu tư ứng trước “gỡ khó” cho vùng cao

  Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận có nhiều chính sách nhằm phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nổi bật nhất phải kể đến chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đây được xem là một chính sách đặc thù, “gỡ khó” cho đồng bào vùng cao trên địa bàn.

  09:09 | 04-11-2018 | Xã hội

 • Nuôi thủy sản theo chuỗi không lo đầu ra

  Tánh Linh (Bình Thuận) là huyện miền núi có dòng sông La Ngà chảy qua và hồ Biển Lạc rộng lớn. Đây là lợi thế để phát triển nông nghiệp, nhất là phát triển nuôi trồng thủy sản.

  08:52 | 30-06-2018 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Tánh Linh thúc đẩy liên kết sản xuất nông nghiệp

  Nhờ làm tốt công tác kêu gọi đầu tư và liên kết tiêu thụ sản phẩm, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đang hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, chất lượng và có thương hiệu trên thị trường…

  07:35 | 12-05-2018 | Xã hội

 • Tánh Linh thu hút đầu tư vào nông nghiệp

  Tánh Linh là huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Thuận. Người dân trong huyện sống chủ yếu bằng nghề nông. Thời gian qua, huyện đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch và mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến phối hợp với nông dân sản xuất để liên kết đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Tánh Linh đang hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, chất lượng và thương hiệu.

  08:00 | 20-01-2018 | Xã hội

 • Liên kết "4 nhà" - mô hình hay ở Bình Thuận

  Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ở Bình Thuận đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới như: mô hình trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình trồng gừng xen canh dưới tán cây ăn quả…, trong đó có mô hình liên kết “4 nhà” (chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, nông dân) là cách làm hay cần được nhân rộng.

  14:16 | 03-08-2017 | Xã hội

 • Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tánh Linh

  Tánh Linh là huyệnmiền núi nghèo củatỉnh Bình Thuận, có 14 xã, thị trấn, trong đó có 6 xã vùng cao với 3.295 hộ đồng bào dân tộc (chiếm khoảng 14% dân số toàn huyện), bao gồm 12 thành phần dân tộc: Ra-glai, Chơ-ro, K'Ho, Dao… Những năm qua, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc trong huyện tiếp tục được cải thiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn.

  15:18 | 12-03-2015 | Xã hội