• Nhiều khó khăn trong thu hút, “giữ chân” bác sỹ tại Đắk Nông

  Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao của tỉnh Đắk Nông vẫn đang trong tình trạng vừa thiếu, vừa phân bổ không đều giữa các huyện, thành phố. Thực trạng này tiếp tục đặt ra nhiều thách thức trong công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế.

  06:47 | 29-09-2020 | Xã hội

 • Đắk Nông thu hút bác sĩ, bác sĩ sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập

  Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký phê duyệt kế hoạch thu hút bác sỹ và bác sỹ sau đại học về công tác tại các cơ sở y tế công lập tại địa phương năm 2020.

  07:47 | 28-08-2020 | Xã hội

 • Đắk Nông tập trung phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue

  Ngành Y tế Đắk Nông đang tập trung phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue bùng phát trên địa bàn.

  13:40 | 26-06-2019 | Xã hội

 • Đắk Nông sáp nhập, tinh gọn bộ máy y tế tuyến huyện, thị xã

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, ngành Y tế Đắk Nông đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện, thị xã thành Trung tâm Y tế. Đây là một trong những nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  09:15 | 01-11-2018 | Chính sách