• Cao Bằng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

    Năm học 2021-2022, tỉnh Cao Bằng thiếu hàng nghìn giáo viên. Thực tế này gây nhiều khó khăn cho ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh khi triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

    15:34 | 26-10-2021 | Xã hội