• Bộ Y tế thông tin về chế độ phụ cấp nghề cho cán bộ y tế

    Ngày 23/5, Bộ Y tế thông tin về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập và các văn bản liên quan.

    16:07 | 23-05-2023 | Chính sách

  • Khẩn trương hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19

    Ngày 20/7, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 210/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành Y tế.

    21:35 | 20-07-2022 | Chính sách