• Ea M'roh nỗ lực ngăn chặn nạn tảo hôn

    Ea M’droh là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) với 76% dân số là người dân tộc thiểu số. Những năm trước đây, tình trạng tảo hôn ở Ea M’droh diễn ra rất phổ biến, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng dân số và là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói, nghèo.

    23:19 | 17-04-2017 | Xã hội

  • Người Ba Na

    Dân tộc Ba Na là một trong những cư dân sinh tụ lâu đời ở Trường Sơn - Tây Nguyên đã kiến lập nên nền văn hoá độc đáo ở đây. Họ là tộc người có dân số đông nhất, chiếm vị trí rất quan trọng trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội ở các cao nguyên miền Trung nước ta.

    22:24 | 05-04-2017 | 54 dân tộc Việt Nam