• Những điểm mới của Quy chế tuyển sinh Đại học 2022

    Ngày 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về những điểm mới của Quy chế tuyển sinh Đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

    08:14 | 10-06-2022 | Chính sách

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2022

    Dự thảo Quy chế gồm 4 chương, 27 điều - quy định những nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non cho các hình thức đào tạo; quy định cụ thể về tổ chức thi phục vụ tuyển sinh do các cơ sở đào tạo thực hiện và xét tuyển đào tạo hình thức chính quy.

    11:32 | 14-04-2022 | Chính sách