• Quy định mới về 4 nhóm nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị

    Dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam. Việc phân loại nguy cơ tốt sẽ giúp hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị; đồng thời phân loại tốt sẽ giúp xác định được các nhóm người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ khác nhau, từ đó xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho từng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế và xã hội.

    22:31 | 02-12-2021 | Chính sách