• Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên

    Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    21:09 | 13-04-2020 | Chính sách