• Quảng Bình hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công

    Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Bình quyết định cấp hơn 344 tỷ đồng hỗ trợ hơn 12.300 gia đình người có công, thân nhân liệt sỹ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở.

    11:22 | 25-04-2020 | Chính sách

  • Thanh Hóa hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng, cải tạo nhà ở

    Nhằm nâng cao điều kiện nhà ở cho người có công với cách mạng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ về nhà ở cho gần 25.160 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

    10:41 | 22-09-2017 | Chính sách