• Giá điện sinh hoạt mới cao nhất 3.015 đồng/kWh

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã ký ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

    21:49 | 04-05-2023 | Xã hội