• Sớm sửa chữa Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên

    Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên có chiều dài gần 100 km, nối thành phố Rạch Giá với thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn, bất lợi trong giao thông đi lại của nhân dân và du khách đến vùng biên Hà Tiên tham quan, du lịch.

    10:08 | 27-10-2022 | Xã hội

  • Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang

    Quốc lộ 80, từ thành phố Rạch Giá đến thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) dài hơn 90 km, chạy qua địa bàn hai huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên. Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

    15:22 | 31-07-2018 | Xã hội