• Quản lý đất công tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bài 3 và hết)

  Sẽ gây lãng phí lớn và dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng nếu không quản lý và sử dụng tốt đất công. Muốn vậy, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải vừa tiến hành song song việc thu hồi và tổ chức đấu giá công khai.

  08:20 | 20-05-2018 | Xã hội

 • Quản lý đất công tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bài 2)

  Việc chuyển nhượng đất công với giá bèo đã vô tình tạo điều kiện làm giàu cho doanh nghiệp, giảm ngân sách Nhà nước. Không chỉ vậy, trong nhiều năm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước bị thuê mướn, lấn chiếm diễn ra ở nhiều địa bàn đến mức báo động.

  08:02 | 18-05-2018 | Xã hội

 • Quản lý đất công tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bài 1)

  Là trung tâm kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, trao đổi kinh tế thương mại. Hơn lúc nào hết, nhu cầu sử dụng nhà, đất luôn trong tình trạng “bức thiết” và “nóng bỏng”. Vì thế, nguồn lực đất đai nói chung; trong đó có nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước dễ xảy ra vi phạm nếu không được quản lý và sử dụng chặt chẽ, theo đúng các quy định của pháp luật.

  07:52 | 17-05-2018 | Xã hội