• Bảo vệ và phát triển rừng ở Điện Biên (Bài 1)

    Từ năm 1998, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cáp bách để bảo vệ và phát triển rừng. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu (cũ), nay là tỉnh Điện Biên đã không khai thác rừng tự nhiên để bảo vệ rừng đầu nguồn. Tuy vậy, diện tích rừng ở đây chỉ thực sự được bảo vệ và phát triển bền vững, kể từ khi tỉnh triển khai sâu rộng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010-NĐ-CP của Chính phủ.

    12:15 | 29-06-2020 | Xã hội

  • Phát triển bền vững những cánh rừng trồng thay thế ở Quảng Nam

    Hiện nay, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cơ bản đã hoàn thành. Hàng nghìn héc ta rừng trồng đang trong giai đoạn chăm sóc, sinh trưởng phát triển tốt, bổ sung cho những diện tích rừng đã mất trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, để những diện tích trồng rừng thay thế phát triển thành những cánh rừng gỗ sau này, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc đang đặt ra.

    16:05 | 22-08-2017 | Môi trường và vệ sinh thực phẩm