• Người Chăm Bà La Môn mừng nhà mới

    Theo phong tục của đồng bào Chăm ngôi nhà rất quan trọng trong cuộc đời của đồng bào. Nó là linh hồn, là trái tim của mỗi đồng bào dân tộc Chăm. Ngôi nhà là không gian sống động linh thiêng, là nơi thờ cúng tổ tiên.

    06:00 | 07-06-2018 | 54 dân tộc Việt Nam