• Nông dân Trà Vinh trồng dưa hấu trái vụ lợi nhuận gần 140 triệu đồng/ha

    Nông dân ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, tỉnh Trà Vinh hiện đang vào vụ thu hoạch dưa hấu trồng trái vụ. Vụ dưa hấu này vừa được mùa, được giá, nông dân trồng dưa tùy theo năng suất và chất lượng dưa hấu thu lợi nhuận từ 80 – 140 triệu đồng/ha.

    10:24 | 22-03-2018 | Kinh nghiệm làm ăn