• Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia ở huyện biên giới Mường Tè

    Mường Tè (Lai Châu) là huyện biên giới đặc biệt khó khăn của cả nước, giao thông cách trở, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn nhiều thiếu thốn. Trong điều kiện xuất phát điểm thấp, huyện Mường Tè đã nỗ lực đầu tư để xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

    09:19 | 29-03-2018 | Xã hội