• Người phụ nữ Mường gìn giữ nghề dệt vải thổ cẩm truyền thống ở Ngọc Lặc

    Dệt vải thổ cẩm là nghề truyền thống lâu đời của phụ nữ các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Mường nói riêng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp may mặc, nghề dệt vải thổ cẩm đang dần mai một, nhiều phụ nữ dân tộc Mường xứ Thanh không còn mặn mà với nghề truyền thống của dân tộc.

    10:53 | 07-03-2021 | Đặc sản địa phương