• Hiệu quả sau chuyển đổi ở HTX dịch vụ nông nghiệp Phương Xuân

    Sau khi luật Hợp tác xã sửa đổi (năm 2012) có hiệu lực và đi vào cuộc sống, nhiều Hợp tác xã (HTX) ở Quảng Bình đã sớm vận dụng, triển khai, trong đó thành công nhất phải kể đến HTX dịch vụ nông nghiệp Phương Xuân thuộc phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.

    16:09 | 19-10-2016 | Xã hội