• Phát triển nhãn hiệu tập thể đặc sản hồng Gia Thanh

    Nhằm bảo tồn và phát triển thương hiệu đặc sản hồng Gia Thanh của xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, những năm qua, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện điều tra khảo sát đất đai, điều kiện tự nhiên để quy hoạch phát triển vùng sản xuất hồng tập trung quy mô lớn. Từ đó, xây dựng những cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng hồng.

    10:45 | 19-09-2020 | Đặc sản địa phương

  • Phú Thọ vài nét tổng quan

    Tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Việt Trì), 1 thị xã (Phú Thọ) và 11 huyện (Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Thanh Ba , Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh).

    16:09 | 03-04-2017 | Xã hội