• Trung Quốc phóng tên lửa đẩy thế hệ mới

    Ngày 2/4, Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng một tên lửa đẩy thế hệ mới, đưa một vệ tinh vào quỹ đạo định trước.

    18:22 | 02-04-2023 | Nhìn ra thế giới

  • Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ mới. Nga thử nghiệm thành công tổ hợp phòng không mới “Buk-M3”

    Ngày 25/6, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh 7 từ trung tâm vũ trụ mới ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền đông nam nước này. Giới chức Trung Quốc cho biết tên lửa đẩy Trường Chinh 7 đã rời bệ phóng vào lúc 20h (giờ địa phương). Mười phút sau đó, khoang hàng mang trên tên lửa đã tách khỏi động cơ đẩy và tiến vào quỹ đạo, với điểm thấp nhất là 200 km và điểm cao nhất là 394 km. Sứ mệnh lần này nhằm kiểm chứng thiết kế và khả năng của tên lửa đẩy thế hệ mới, đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của trung tâm vũ trụ Văn Xương, cũng như kiểm tra sự phối hợp và khả năng tương thích của các hệ thống liên quan đến dự

    14:30 | 26-06-2016 | Xã hội