• Từng bước xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc

    Vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước và quốc tế.

    07:08 | 17-06-2021 | Xã hội