• Lào Cai đầu tư xóa phòng học tạm ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

    Tỉnh Lào Cai đầu tư 380 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn sự nghiệp giáo dục ngân sách địa phương) để xây dựng 714 phòng học, 148 công trình nhà ăn, bếp trong năm 2019 và 2020. Đây là nội dung Kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học (xóa phòng học tạm) và nhà ăn, bếp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020 do UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành.

    08:15 | 23-12-2018 | Xã hội

  • Sơn La: Huyện Mường La còn 281 phòng học tạm, lớp ghép

    Năm học 2016-2017, huyện Mường La, tỉnh Sơn La còn 281 phòng học tạm, lớp ghép tại các điểm trường lẻ thuộc các xã vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trong tình trạng thiếu thiết bị đồ dùng dạy và học, che chắn mưa gió lạnh trong mùa mưa cũng như mùa đông, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học cho học sinh con em đồng bào dân tộc vùng cao.

    08:00 | 07-02-2017 | Xã hội