• Còn phổ biến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Bảo Lâm

    Cùng với những đổi thay về đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã có xu hướng ít dần đi. Tuy nhiên, Bảo Lâm vẫn là một trong những huyện có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao nhất của tỉnh Cao Bằng.

    08:30 | 08-09-2019 | Xã hội