• Phát triển bền vững thương mại điện tử ở Việt Nam - Bài cuối

    Với những thay đổi vượt ra khỏi các khuôn mẫu kinh doanh truyền thống, các chuyên gia cho rằng cần có sự thay đổi về tư duy quản lý cũng như cơ chế quản lý hiện hành để tạo không gian cho thương mại điện tử phát triển lành mạnh, hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi ích cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng.

    16:51 | 10-10-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh