• Thừa Thiên - Huế: Phát triển rừng trồng theo hướng bền vững

    Thừa Thiên - Huế có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 348.836,9 ha; trong đó, diện tích có rừng 283.003 ha, chiếm 81,1%. Trong số diện tích có rừng, diện tích rừng tự nhiên chiếm 212.172,2 ha, chiếm 75%; diện tích rừng trồng 70.830,8 ha, chiếm 25%.

    15:34 | 10-08-2018 | Xã hội