• Bắc Giang phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng

    Theo UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng tại các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh của địa phương.

    08:47 | 24-09-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

  • Mộc Châu phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị

    Từ chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu đã đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất trồng cây lương thực năng suất thấp sang trồng cây ăn quả năng suất cao. Đến nay, huyện Mộc Châu đã có hàng ngàn ha cây ăn quả đặc trưng, mang lại hiệu quả về kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

    14:26 | 20-09-2020 | Kinh nghiệm làm ăn