• Nhà giàn DK1/17: Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

    Nhà giàn DK 1/17 (còn gọi là Trạm dịch vụ Kinh tế Khoa học Kỹ thuật Phúc Tần C, thuộc Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân) nằm giữa biển cả mênh mông. Các chiến sĩ trực canh tại Nhà giàn ấy bao năm nay cùng nhau đồng lòng, đoàn kết trong việc bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

    10:36 | 18-01-2016 | Xã hội

  • Xuân về trên nhà giàn DK1

    DK1 là tên gọi của cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ, được xây dựng với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và bảo vệ chủ quyền lãnh hải, thềm lục địa, khu đặc quyền kinh tế ở biển phía Nam của Tổ quốc. 

    15:10 | 12-03-2015 | Xã hội