• Anh Nguyễn Xuân Thái đi tiên phong xóa đồi trọc để phát triển kinh tế

    Từ đôi tay trắng nhưng với nghị lực và quyết tâm làm giàu, năm 1988, chàng thanh niên ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) đã mạnh dạn nhận trên 24,6 ha đất đồi trọc trên địa bàn miền núi của xã Yên Lâm để phát triển kinh tế. Khi đó anh Thái cũng là người tiên phong phát triển kinh tế vườn đồi ngay tại quê nhà. Hiện nay mô hình hình tế vườn đồi của anh còn gần 23 ha, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm. Từ thành công của anh Thái, người dân trong xã và nhiều huyện khác trong tỉnh Thanh Hóa đã học tập, làm theo.

    08:20 | 21-08-2017 | Xã hội