• Bến Tre kiểm tra, giám sát việc nâng chất tại các xã đạt chuẩn

  Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, năm 2018, Bến Tre huy động hơn 1.330 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 183,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 521 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp, nhân dân đóng góp…

  09:18 | 15-05-2018 | Xã hội

 • Bến Tre khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

  16:25 | 09-05-2018 | Chính sách

 • Bến Tre khai thác có hiệu quả vùng nuôi thủy sản theo hướng an toàn

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết, tỉnh xác định liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là những giải pháp quan trọng để phát triển ngành thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong, ngoài nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

  15:07 | 07-11-2017 | Xã hội