• Giáo sư Toán học, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Cảnh Toàn qua đời

    Giáo sư Toán học, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Cảnh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã từ trần ngày 8/2 ở tuổi 92. Ông là một nhà giáo, nhà khoa học có ảnh hưởng không nhỏ không chỉ trong giới toán học mà cả trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trình độ cao của nước nhà.

    16:02 | 10-02-2017 | Xã hội