• Phát triển mạnh mô hình tiêu leo tràm ở Gò Quao

    Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đang phát triển mạnh mô hình trồng tiêu giá thể từ cây tràm (còn gọi là mô hình tiêu leo tràm), nhất là ở hai xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và Vĩnh Hòa Hưng Nam. Nông dân ở Gò Quao hiện còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện để tham gia vào các tổ hợp tác trồng tiêu hữu cơ, giúp tăng giá trị kinh tế từ sản phẩm tiêu hữu cơ.

    12:19 | 17-04-2019 | Kinh nghiệm làm ăn