• Đặc sắc tục thờ Mẫu

    Đền Đông Cuông một di tích lịch sử cấp quốc gia, ngôi đền cổ nổi tiếng linh thiêng, nằm bên tả ngạn Sông Hồng, được coi là đền thờ chính thờ Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu đệ nhị trong Tam phủ của người Việt. Đây cũng là nơi phát tích tục thờ Mẫu Thượng Ngàn của người Việt. Đây là điểm đến trong hành trình du lịch văn hoá tâm linh, nhớ về nguồn cội của du khách mỗi độ xuân về.

    11:07 | 18-02-2021 | Văn hóa

  • Bảo tồn và phát huy nghi lễ hầu đồng theo đúng cách

    Với cái nhìn cởi mở hơn của xã hội, tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng ngày càng có chiều hướng phát triển rộng hơn. Tuy nhiên, cùng với đó, vấn đề về thương mại hóa, sân khấu hóa, làm sai lệch trong nghi lễ hầu đồng, lợi dụng nghi lễ… đã diễn ra. Làm thế nào để bảo tồn đúng giá trị truyền thống khi thực hành nghi lễ hầu đồng, nhất là khi nghi lễ hầu đồng đang trong quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đang được đặt ra cấp thiết.

    06:33 | 31-07-2015 | Văn hóa