• Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về công tác dân tộc tại huyện Mường Tè

    Trong hai ngày 18 - 19/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa VII) gắn với Kết luận 64-KL/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cùng tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh.

    13:30 | 19-03-2019 | Chính sách