• Khởi sắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

  Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về công tác dân tộc, tại Lâm Đồng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa từng bước được đầu tư, sản xuất có bước phát triển. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội được chú trọng.

  08:53 | 15-09-2019 | Xã hội

 • Cao Bằng chú trọng giải quyết sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

  Ngày 22/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc và Chỉ thị 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông do ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng.

  13:40 | 22-04-2019 | Xã hội

 • Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh An Giang về công tác dân tộc

  Chiều 12/4, ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) và Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác dân tộc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc thực hiện công tác dân tộc tại địa phương.

  09:37 | 13-04-2019 | Xã hội

 • Thái Nguyên khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc

  Ngày 17/1, tại Thái Nguyên, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, 20 năm thực hiện Chương trình 135 và 5 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Chính phủ. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành liên quan cùng 9/9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

  19:50 | 17-01-2019 | Chính sách