• Sửa thủ tục cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh

    Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh.

    18:34 | 31-03-2021 | Chính sách

  • Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cấp số định danh cá nhân phải đồng bộ, tránh sai sót

    Sáng 18/1, Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (Ban chỉ đạo 896) đã họp tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

    15:58 | 18-01-2016 | Lưu